Genel Sekreterlik Görseli

Genel Sekreter Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları’ndan bağlı birimlerden oluşur. Teşkilatın başında Genel sekreter olmakla birlikte Rektör’e karşı sorumlu olarak görev alır. Rektörün uygun gördüğü çerçevede yetki sahibidir. 

Üniversitemizin bünyesinde bulunan Genel Sekreterlik idari teşkilatının etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakla birlikte etik insani değerleri, öncü ve önder olma bilinciyle çalışmalarına devam ediyor.

Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcıları
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Etkinlik ve Protokol Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
  • Orhan Veli Doğan