İTÜ Hakkında

1773’ten beri İTÜ; bilgide derinleşme, keşfederek yeniliklere ilham verme ve insanlığı ileri taşıma başarısını temsil ediyor.

 
1773

Kuruluş tarihi

İstanbul / Türkiye

Lokasyon

37.092

Aktif Öğrenci Sayısı*

250.000+

Mezun Sayısı

* 31 Aralık 2022 verisi

Tarihçe ve Misyon

Tarihçe

250. yılına doğru geri sayıma geçen, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III.Mustafa Dönemi’nde kurulmuştur. Ülkemizin ilk teknik üniversitesi olan İTÜ’nün adı, mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Vizyon

Bilim, teknoloji ve sanatta, uzmanlığı ve yaratıcılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak.

Misyon

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin varlık nedeni bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Geçmişten Geleceğe İTÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıla yaklaşan tarihiyle, bilimle, teknolojiyle, sanatla ve sporla markalaşmış bir yapıdır. Geçmişi günümüze bağlayan, gelecek için projeler üreten bir bilim merkezi olan İTÜ’nün dününü, bugününü ve yarınını öğrenmek için tıklayın.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Rektör - Prof. Dr. İsmail Koyuncu Fotoğrafı
Rektör
Prof. Dr. İsmail Koyuncu
koyuncu@itu.edu.tr
 

Lisans: İTÜ - Çevre Mühendisliği; 1995
Yüksek Lisans: İTÜ - Çevre Mühendisliği; 1997
Doktora: İTÜ - Çevre Mühendisliği; 2002

1974 yılında babasının vazifesi dolayısıyla bulunduğu Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Ziyaret köyünde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Antalya’da tamamladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1990 yılında başladığı lisans eğitimini, 1995 yılında bölüm ikincisi olarak bitirdi. Aynı bölümde, 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini tamamladı.
2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör oldu. Halen, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2019 yılından bu yana, Michigan Devlet Üniversitesi (ABD) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü kadrosunda misafir profesör olarak ders vermektedir.
2002-2003 yıllarında TÜBİTAK NATO B1 bursu kapsamında ABD'nin önde gelen üniversitelerinden olan Rice Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. Daha sonra, 2003 yılında iki ay süre ile Leuven Üniversitesi (Belçika) ve 2004 yılında tekrar, Rice Üniversitesi (ABD)’nde bir yıl süre ile misafir araştırmacı olarak birçok projede görev aldı.
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2012-2018), İTÜ Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2016), İTÜ Senato Üyeliği (2012-2018), İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2018) ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Komisyon Üyeliği gibi birçok akademik ve idari görevlerde bulundu.
Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesidir. 2019 yılında Asya Bilimler Akademisi İklim Değişikliği ve Sağlık Komitesine ve 2011 yılında Uluslararası Su Birliği (International Water Association - IWA) Membran Teknolojileri Grubu Yönetim Kuruluna üye olarak seçildi. Bu görevleri halen devam etmektedir.
2016 yılından bu yana Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonu üyesidir. TÜBİTAK bünyesinde, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Biyotek Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2015-2017) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Danışmanlığı (2014-2017) görevlerinde bulundu.
Birçok kamu ve özel kuruluşa alanı ile ilgili konularda danışmanlık yaparak, uygulamalı birçok mühendislik projesinin bilfiil içerisinde görev aldı. Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Etimaden Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü ve birçok su ve kanal idaresi bünyesinde altyapı, atık yönetimi ve geri kazanım gibi konularda eğitimler verdi ve projeler yürüttü.
İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) bünyesinde, çevre ve altyapı mühendisliği alanında eğitimler verdi. Bunlardan en önemlisi, Filistin-Ramallah’ta gerçekleştirilen ve Filistin Su Birliği mühendislerine verilen su geri kazanımı konulu tasarım ve proje eğitimleridir.
Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Çevre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı ile Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanıdır.
Kendisine, YÖK 2019 Üstün Başarı Ödülü (Fen ve Mühendislik Bilimleri Yılın Doktora Tezi Ödülü Tez Danışmanlığı), 2008 yılı Mühendislik Alanı TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 2009 yılı Uluslararası Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Uluslararası ödülü (ECO- Economic Cooperation Organization), İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri kapsamında 2018 Yılı Kurum/Kuruluş Kategorisi Birincilik Ödülü ve 2001 yılında yayınladığı makalelerden dolayı İstanbul Teknik Üniversitesi Özel Ödülü layık görüldü.
Yabancı dil olarak İngilizcesi çok iyi seviyede olup akıcı iletişim becerisine sahiptir. Evli olup, 1’i kız ve 2’si erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Mustafa Kumral
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Kumral
kumral@itu.edu.tr
 


Prof. Dr. Mustafa Kurmsal üniversitemizde kurumsal ilişkiler ve altyapılardan sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir:

Araştırma Dekanlığı
- Laboratuvar Yönetim Ofisi
- o Laboratuvarlar Yönetim Sistemi
- o UYGAR Merkezleri ve UYGAR Merkezleri Portalı)
- Merkezi Laboratuvar {İTÜMER)
- Tasarım ve Prototip Atölyesi Koordinatörlüğü
250. Yıl Koordinatörlüğü
İletişim Direktörlüğü
İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörlüğü
Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinatörlüğü
Sponsorluk İşleri

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Bülent Güloğlu Fotoğrafı
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent Güloğlu
guloglub@itu.edu.tr
 

Lisans: Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü 1989-1993
Yüksek lisans: Y.Lisans : Universite de Paris Val De Marne, Fransa, 1995-1997
Doktora: Universite de Paris Val De Marne, Fransa, 1998-2001

Prof. Dr. Bülent Güloğlu lisans eğitimini 1993 yılında Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yüksek lisans ve doktora eğitimini yapmak üzere Fransa’ya gitmiştir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini 1997, 2001 yıllarında Val de Marne Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra mecburi hizmetini tamamlamak üzere Türkiye’ye dönmüş, Adnan Menderes Üniversitesi (2001-2005) ve Pamukkale Üniversiteleri’nde (2005-2012) öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Doçentliğini Ekonometri alanında aldıktan sonra bu alanda doktora sonrası çalışmalarını yapmak üzere Tubitak bursuyla ABD’ye gitmiştir. 2012-2013 yılları arasında University of Illinois at Urbana-Champaign(UIUC) da mekânsal panel modellerde hipotez testleri konusunda çalışmalar yapmıştır. 2014 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Prof.Dr. Bülent Güloğlu İTÜ Teknokent’de farklı firmalara finansal ekonometri alanında danışmanlık yapmış ve çok sayıda TEYDEP projesinde görev almıştır. Ayrıca çok sayıda TUBİTAK 1001 projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak bulunmuştur. Prof.Dr. Bülent Güloğlu Dış Ticaret Müşteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul, BDDK ve DEİK gibi kamu ve özel kurumlarda ekonometri alanında seminerler vermiştir. Prof.Dr. Bülent Güloğlu’nun , Zaman Serisi Ekonometrisi, Panel veri ekonometrisi, Mekansal Ekonometri, Finansal Ekonometri, Makine Öğrenmesi konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri mevcuttur. Prof.Dr. Bülent Güloğlu evli ve üç çocuk babası olup halen AR-GE’den sorumlu rektör yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

• Araştırma Dekanlığı
• BAP
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
• Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
• Personel Daire Başkanlığı

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr.  Lütfiye Durak Ata Fotoğrafı
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
durakata@itu.edu.tr
 

Lisans: Bilkent Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği; 1996
Yüksek lisans: Bilkent Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği; 1999
Doktora: Bilkent Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği; 2004

Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 1996, 1999 ve 2004 yıllarında Bilkent Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarına 2004-2005 yılları arasında Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)’te İstatistiksel İşaret İşleme Laboratuvarında devam etti. 2005-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2008 yılında davetli araştırmacı olarak bulunduğu University of Pittsburgh, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde çalışmalar yaptı. Üniversitemizde 2015’ten itibaren göreve başladığı Bilişim Enstitüsünde, Erasmus koordinatörlüğü ve araştırma projeleri koordinatörlüğünün ardından 2016-2018 yılları arasında Enstitü Müdür Yardımcılığı, 2018’den itibaren de Enstitü Müdürlüğü görevini yürüttü.
Haberleşme ve sayısal işaret işleme alanlarında çalışmalarını sürdürmekte olan Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, telekomünikasyon ve savunma sanayi uygulamalarına yönelik olarak, aralarında TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nın da bulunduğu çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarınca fonlanan çok sayıda araştırma ve geliştirme projelerinde yürütücülük görevi üstlendi.
Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata üniversitemizde araştırma ve planlamadan sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
EELISA Avrupa Üniversitesi
Araştırma Dekanlığı
- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Projeler Ofisi
- Büyük Veri Koordinatörlüğü
- Ödül Koordinatörlüğü
- İTÜ Yayınevi Koordinatörlüğü
- Derecelendirme Koordinatörlüğü Sürdürülebilirlik Ofisi

 

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Şule İtir Satoğlu Fotoğrafı
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
onbaslis@itu.edu.tr
 

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi - Makina Mühendisliği ; 2000
Yüksek lisans: İTÜ - Endüstri Mühendisliği; 2002
Doktora: İTÜ - Endüstri Mühendisliği; 2008

Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, 1979 yılında İstanbul, Kadıköy’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Lisans derecesini tamamladı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Mühendislik Yönetimi yüksek lisans, 2008 yılında Endüstri Mühendisliği Doktora derecelerini aldı. 2001-2008 yıllarında Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında doktora eğitimi sırasında, State University of New York, Buffalo'da araştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Prof. Satoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2009 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında doçent ve 2019 yıllarında profesör oldu. 2012-2017 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde müdür yardımcılığı, 2018-2020 yıllarında İşletme Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Evli ve iki çocuk annesidir.
Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu üniversitemizde eğitimden ve uluslararası ikişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir:

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Öğrenci Dekanlığı
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Eğitimde Mükemmeliyet Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi
Kariyer ve Staj Merkezi
KVKK Sorumlusu
TÖMER

Rektör Yardımcısı - Prof. Dr. Ali Deniz Fotoğrafı
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Deniz
denizali@itu.edu.tr
 

Lisans:İTÜ Meteoroloji Mühendisliği, 1988
Yüksek lisans: İTÜ Meteoroloji Mühendisliği, 1991
Doktora:İTÜ Meteoroloji Mühendisliği; 1997

Prof. Dr. Ali Deniz 1965 yılında Sakarya’nın Geyve ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Sakarya’da tamamladı. 1988 yılında İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1989 yılında araştırma görevlisi olarak İTÜ’de profesyonel çalışma hayatına başladı. 1991 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Meteoroloji Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 1997 yılında da doktorasını tamamladı. 2012 yılında doçent, 2019 yılında da profesörlük unvanını aldı.
Prof. Dr. Ali Deniz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde halen profesör olarak görev yapmaktadır. Akademik olarak süregelen görevinin yanı sıra idari olarak hem İTÜ’de hem de Marmara Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde de yer almıştır. 2006-2009 yılları arasında Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2010-2011 yılları arasında Marmara Temiz Hava Merkezi Bölge Müdürü olarak görev yapmıştır. Halihazırda İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Sekreterliği ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini icra etmektedir.
Akademik olarak yaptığı proje çalışmalarında, şuana kadar 3 adet TÜBİTAK 1001 Projesi yürütücülüğü yapmış, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) için 2 adet Proje yürütücülüğü üstlenmiş, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları için birçok projede yürütücü olarak yer almıştır. Bunların yanında aralarında TÜBİTAK, TUJJB’nin de yer aldığı farklı özel ve kamu kurumları için toplamda 7 adet projede araştırmacı olarak görev almıştır. Prof. Dr. Ali Deniz, bu projelerde daha çok hava kirliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmıştır.
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nde son 5 yıldır Atmosfer Dinamiği I ve II, Havacılık Meteorolojisi derslerini düzenli olarak vermekte olup, öncesinde yüksek lisans dersi olarak İleri Sinoptik Meteoroloji ve çeşitli havuz dersleri de vermiştir. 2015 yılında Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından iki yılda bir geleneksel olarak düzenlenen Atmosfer Bilimleri Sempozyumu’nun yürütücülüğünü yapmıştır. Şu ana kadar 8 adet yüksek lisans tezi ve 2 adet doktora tezi yöneticiliğini tamamlamış, hali hazırda 5 adet yüksek lisans ve 6 adet doktora tezi yöneticiliğine devam etmektedir.
Uzmanlık alanları; hava olaylarının atmosferik dinamikleri, orta ölçekli ve sinoptik ölçekli özellikleri, hava kirliliği ve havacılık meteorolojisidir. Akademik yayın çalışmalarında şu ana kadar SCI kategorisinde 26 adet uluslararası makalesi, uluslararası diğer dergilerde de 6 adet makalesi bulunmaktadır. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde toplamda 10 adet yayını bulunan Ali Deniz’in, ulusal ve uluslararası konferanslarda toplamda 92 adet tebliği bulunmaktadır. Web of Science (WOS) veri tabanına göre H-İndeksi 8 olup, 363 atıfı bulunmaktadır. Google Akademik veri tabanına göre H-İndeksi 10 olup, 706 atıfı bulunmaktadır.
Prof. Dr. Ali Deniz, doktorası sırasında ve hemen sonrasında sinoptik ölçekli hava olayları ve iklim değişikliği konularına odaklanmıştır. Bu bağlamda Türkiye için iklim endekslerinin mekânsal değişimini incelemiştir. Ayrıca Türkiye üzerindeki yağışlı ve kurak zamanların klimatolojisini ortaya koymuştur. Daha sonra kararlı atmosferik koşullara odaklanmıştır. Hava kirliliğinin klimatolojisi ve etkileri üzerine çalışmalar yapmıştır. Bunların insan sağlığı üzerindeki etkilerini de sayısal olarak ortaya koymuştur. Ayrıca sabit atmosfer koşullarında meydana gelen sis olayı ile ilgili birden fazla makaleyi havacılık sektörü açısından incelemiş ve bununla ilgili iki farklı proje yürütmüştür. Son zamanlardaki çalışmalarında kararsız atmosferik koşullara eğilerek Marmara Bölgesi için gök gürültülü fırtınaların klimatolojik özelliklerini ortaya çıkarmıştır. Ardından Marmara Bölgesi’ndeki havalimanlarında yıldırım olaylarıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Son çalışmalarında yağış ve hava kirliliğinin klimatolojisini ve etkilerini araştırmaya devam etmektedir. Yaptığı tüm çalışmalarda birçok istatistiksel yöntem, sayısal hava tahmin modeli, iklim modelleri ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanmıştır.
Prof. Dr. Ali Deniz üniversitemizde idari işler ve kurumlar arası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir:

Personel Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı
Araştırma Dekanlığı
- Kurumlar arası İlişkiler
- Endüstriyel İlişkiler ve Kamu Projelleri Geliştirme Koordinatörlüğü
-İTÜ GINOVA UYG-AR Merkezi
Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü
1773 İTÜ Teknopark, 1773 İTÜ TTO, İTÜ Nova TTO
Öğrenci Takımları Koordinatörlüğü
Öğrenci Faaliyetleri Koordinatörlüğü ve Komisyonu
Güvenlik Müdürlüğü

Genel Sekreter - Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karadoğan Fotoğrafı
Genel Sekreter
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karadoğan
karadoganum@itu.edu.tr
 

 

Kurumsal Kimlik

250yil-mavi 

Tarihi ve kültürel mirası ile tutarlı marka değerini geliştirerek koruyan üniversitemizin dünya standartlarındaki güncel kurumsal kimlik çalışmalarına aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

İTÜ Dijital Uygulamaları

Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri

Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ’nün eğitim hedefleri ve yenilikçi bakış açısı çerçevesinde oluşturuldu.

Akademik Yüksetme ve Atama Ölçütleri PDF (2018)

Akademik Yüksetme ve Atama Ölçütleri PDF (2022)

Kütüphane

5 Yerleşke 8 Kütüphane

Bizce bir üniversitenin başarısı, öğrencilerine sunduğu ilham verici çalışma ortamıyla bağlantılıdır. Kütüphanelerimizin atmosferi, olanakları ve sistemi İTÜ’lülerin motivasyonunu zirveye çıkarmak için oluşturuldu.

96.978

Erişilen Basılı ve Elektronik Bilimsel Dergi Sayısı

129

Abone Olunan Tam Metin ve İndex Veritabanı Sayısı