08 Eyl 2020

2020-2021 Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretim Yöntemi Hakkında Önemli Duyuru

Ülkemizi de etkisi altına alan küresel COVID-19 salgın koşullarında eğitim-öğretimin hangi yöntemle yürütülmesinin uygun olacağı Üniversitemizin yetkili kurulları tarafından ayrıntılı biçimde tartışılmış ve alternatifler değerlendirilmiştir.

News: İTÜ Media and Communication Office
Salgının tüm yurtta artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Lisans öğrencilerimizin yarıdan fazlasının İstanbul dışında ikamet etmesi nedeniyle, şehirlerarası seyahatler ve özellikle yurtlarda öğrencilerimizin barınması durumunda hastalığın yayılma riskinin yüksek olduğu değerlendirilmiştir. Öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve idari çalışanlarımızın sağlığının korunması hassasiyetlerimiz arasında yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, Ülkemizi de etkisi altına alan küresel COVID-19 salgın döneminde, olası hastalık risklerini en aza indirmek için 2020-2021 Güz Yarıyılında lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimin, aşağıda belirtilen çalışmalar dışında Üniversitemizde uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine karar verilmiştir.

  • Bitirme projesi ve tasarım projesi çalışmaları için öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz, zorunlu hallerde ve gerekli tedbirler alınmak kaydıyla bire bir çalışmalarına devam edeceklerdir.
  • Yüksek lisans ve doktora seviyesinde laboratuvarlarda yapılan çalışmalar gerekli önlemler alınmak kaydıyla devam edecektir.
  • Staj çalışmaları, güz yarıyılında öğrencilerimizin talebi ve ilgili firmaların onayı alınarak yüz yüze yürütülebilecektir.

İstanbul Teknik Üniversitesi paydaşlarına saygı ile duyurulur.