27 Eki 2020

2019 Yılı En Başarılı Tez Ödülleri Açıklandı

Doktora öğrencilerimizin ve danışman öğretim üyelerimizin üstün emekleri karşılığında verilen En Başarılı Tez Ödüllerini almaya hak kazananlar, İTÜ Lisansüstü En Başarılı Tez Ödülleri Yönergesi doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlendi.

News: İTÜ Media and Communication Office

Enstitülerimizde tamamlanan doktora ve sanatta yeterlik tezlerini kapsayan değerlendirmede; akademik çalışma kalitesi kazandırma, bilimsel araştırma sürecinde sürekli geliştirme ve iyileştirme, verimliliği artırma, bilimsel rekabet ortamı oluşturma, araştırmaların kalitesini uluslararası düzeyde tutma ölçütleri esas alındı.

Ülkemize bilimsel, teknolojik, toplumsal ve kültürel açıdan katkı sağlama, bilimsel rekabeti artırma ve akademik çalışma kalitesinin yükselmesine teşvik etme amacıyla verilen ödüller sayesinde, daha fazla İTÜ’lünün bilim dünyasına uluslararası çapta katkıda bulunması ve gelecekte bilimsel yeniliklere öncülük etmesi hedefleniyor.

Üniversitemizdeki doktora öğrenimini başarıyla tamamlayarak tezleri En Başarılı Tez ödülüne değer görülen İTÜ'lülerin yer aldığı liste aşağıda yer almaktadır.

Not: Ödüllerin ne zaman takdim edileceğine ilişkin bilgi daha sonra paylaşılacaktır.