18 Şub 2021

2020-2021 Bahar Yarıyılı Süresince Uygulanacak Eğitim-Öğretim Yöntemi

Üniversitemizde, 2020-2021 Bahar Yarıyılı süresince uygulanacak eğitim yöntemine dair alınan kararda; saha çalışmasının gerekli olduğu veya uygulamalı derslerin yapıldığı fakültelerimiz ve bölümlerimiz dışındaki bütün bölümlerde derslerin çevrimiçi olarak işlenmesi kararı alınmıştır.

News: İTÜ Media and Communication Office
Üniversitemizde, 2020-2021 Bahar Yarıyılı süresince uygulanacak eğitim yöntemine dair alınan kararda; saha çalışmasının gerekli olduğu veya uygulamalı derslerin yapıldığı fakültelerimiz ve bölümlerimiz dışındaki bütün bölümlerde derslerin çevrimiçi olarak işlenmesi kararı alınmıştır. 

Üniversite Senatomuzun 18.02.2021 tarihli ve 762 Sayılı Kararı aşağıdadır.

 

Üniversitemizin 18.02.2021 tarihli ve 762 Sayılı Senato Toplantısında, salgın koşullarının devam ettiği 2020-2021 Bahar Yarıyılı süresince uygulanacak eğitim-öğretim yöntemi üzerine aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 • Denizcilik Fakültesi’nin uygulamalı derslerinin Tuzla Kampüsü’nde seyreltilmiş şekilde, küçük gruplar halinde ve fakültemizin planlayacağı tarihlerde yüz yüze yürütülmesi uygun bulunmuştur.
 • Arazi çalışması yapılan Geomatik Mühendisliği Bölümümüzün, gerekli durumlarda saha faaliyetlerini küçük gruplar halinde ve bölümümüzün planlayacağı tarihlerde yüz yüze yürütmesi uygun bulunmuştur.
 • Hibrit eğitim modeline uygun olarak her fakültemizde belli sayıda sınıfın gerekli ekipmanlarla donatılmasına ilişkin hazırlıklar devam etmektedir. Talep eden öğretim üyelerimizin sınıfta ders anlatabileceği, öğrencilerin bir kısmının sınıfta ve diğer öğrencilerin çevrimiçi derse bağlanabildiği dersler uygulanmaya başlayacaktır. Bu konuda öğretim üyeleri gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.
 • Yukarıda belirtilen durumlar dışındaki tüm lisans ve lisansüstü seviyelerdeki derslerin çevrimiçi olarak yürütülmesine karar verilmiştir.
 • Ayazağa Kampüsümüz öğrencilerimize sürekli açık olacaktır. Öğrencilerimiz önceden randevu olarak öğretim üyelerimizle proje, ödev vb. çalışmaları hakkında yüz yüze görüşebileceklerdir.
 • Lisansüstü seviyede uygulamalı çalışmaların laboratuvarlarda seyreltilmiş olarak ve sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde yürütülmesine devam edilecektir.

In our University’s Senate Meeting, the following decisions were made about the education-teaching method to be implemented during the 2020-2021 Spring Semester in which pandemic conditions continue: 

In our University’s Senate Meeting no. 762 and dated 18.02.2021, the following decisions were made about the education-teaching method to be implemented during the 2020-2021 Spring Semester in which pandemic conditions continue:

 • It has been deemed appropriate that the applied courses of the Maritime Faculty be conducted face to face in Tuzla Campus in diluted and small groups, on the dates planned by the Faculty.
 • It has been deemed appropriate that Department of Geomatics Engineering, where field studies are made, conduct field activities when necessary in small groups and face to face on the dates planned by the Department.
 • In accordance with the hybrid education model, preparations are continuing for equipping a certain number of classrooms in each faculty with the necessary equipment. Courses will be implemented such that our faculty members who request to do so can give lessons in classrooms, some of the students can attend courses at the classrooms and other students can connect to the courses online. Faculty members will give the necessary information about this.
 • Except for the cases stated above, it was decided that all courses at the undergraduate and graduate levels be conducted online.
 • Applied studies at the graduate level will continue to be carried out in laboratories in diluted form and in accordance with social distance rules.