15 Mar 2021

2020 - 2021 Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuruları

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında üniversitemiz 3 farklı alanda başvuru kabul edecektir. Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

News: İTÜ Media and Communication Office

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında üniversitemiz 3 farklı alanda başvuru kabul edecektir. Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi (saat 17.00’ye kadar).

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak.
 3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
 4. Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak.
 5. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak İTÜ doktora programlarına başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının (657 sayılı Kanun kapsamında) kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
 7. Doktora programında ders alma aşamasında, doktora yeterlik aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmiş ve tez önerisini vermemiş olmak.
  • NOT: Tez önerisini vermiş olan öğrenciler ve/veya bilimsel hazırlık programı öğrencileri 100/2000 Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar.
 8. İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için, İTÜ’de başvuracakları (başvuru dilekçelerinde belirtecekleri) doktora programının başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
  • NOT: İTÜ’ye kayıtlı olmayıp, bu şartı sağlamayan adaylar kesinlikle başvuru yapamazlar. Bu şartı sağlamadığı halde başvuru yapan adayların bursları iptal edilir.
 9. Halihazırda İTÜ’de veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU YAPILABİLECEK ALANLAR:

Adaylar aşağıdaki alanlardan sadece 1 tanesine başvuru yapabilecektir.

 • Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler (Savunma Malzeme Teknolojileri, Şekil Hafızalı Alaşımlar, Süper İletkenler, Alaşım Teknolojileri, Koruyucu Tıbbi Malzemeler de dahil)
 • Deprem Çalışmaları (Sismik İzolasyon Yöntemleri, Depreme Dayanıklı Malzeme Teknolojileri, Entegre Teknolojiler, Pratik Güçlendirme Teknolojileri, Jeofizik Çalışmalar-Diri Fayların Tespiti, Deprem Risk Çalışmaları, Zemin Yapısının Tespitine Yönelik Çalışmalar, Deprem Yapı Sönümleyicileri, Yapı Operasyonel Modal Testler, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Tsunami Erken Uyarı Sistemleri, IoT Tabanlı Akıllı Deprem Uyarı Sistemleri dahil)
 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

BAŞVURU:

Başvurular aşağıda yer alan başvuru belgelerinin en geç 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar gulerg17@itu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU BELGELERİ:

 1. İmzalı başvuru dilekçesi
  • İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler için dilekçe
  • İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için dilekçe
  • NOT: Dilekçede “Başvuru Yapacağı 100/2000 Burs Programı Alanı” kısmına, yukarıda yer alan 3 alan içerisinden SADECE 1 ALAN ADI yazılacaktır. Birden fazla alan yazılması durumunda, yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır.
 2. Yüksek lisans diploması, yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti veya E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.
  • NOT: İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler için diploma/mezuniyet belgesi gerekmemektedir.
 3. İlgili yükseköğretim kurumundan onaylı lisans ve yüksek lisans not dökümleri
 4. İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler için E-Devlet üzerinden alınan aktif öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
  • NOT: Son 1 hafta içerisinde alınmış olması zorunludur.
 5. ALES sonuç belgesi
  • NOT: İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için, ALES/GRE belgesinin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
  • NOT: İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler İTÜ’ye kayıt yaptırdıklarında sundukları ya da daha güncel ALES/GRE belgelerini kullanabilecektir.
 6. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
  • NOT: İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler İTÜ’ye kayıt yaptırdıklarında sundukları ya da daha güncel yabancı dil sınav sonuç belgelerini kullanabilecektir.
  • NOT: İTÜ’de geçerli yabancı dil sınavlarına buradan ulaşabilirsiniz.
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kesin liste YÖK tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ettikten sonra burs programına kayıt olabileceklerdir.

Her bir burs alanı için toplamda en az 3 öğrencinin burs almaya hak kazanamaması durumunda, YÖK tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.