05 Nis 2022

Banka Promosyon İhalesi Sonucu

News: İTÜ Media and Communication Office

Üniversitemize bağlı birimlerin personellerine yapılan maaş, döner sermaye, ek ders, mesai, ikramiye, vs. ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla; 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği; Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 2007/21, 05 Ağustos 2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 2008/18, 10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 2010/17 sayılı genelgeleri doğrultusunda, Kurumumuz İhale Komisyonu tarafından hazırlanan Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon ihalesi şartnamesi doğrultusunda ihale yapılmıştır.

 

İhaleyi  kişi başı tek seferde 16.850-TL ödenmesi karşılığında 3 yıllık olarak Akbank T.A.Ş. kazanmıştır.

 

Banka promosyonu ihale sürecinde, katkılarından dolayı; İhale Komisyonuna, Akbank T.A.Ş. yetkililerine, idari personelimize ve diğer emeği geçen herkese gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederim.

 

 

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU

REKTÖR