03 Şub 2023

İTÜ Mimarlık Fakültesi İngilizce Seminer Duyurusu

06 Şubat 2023 Pazartesi günü Taşkışla 343 nolu salonda saat 11.00'de yapılacaktır.

News: İTÜ Media and Communication Office
Dr. Öğretim Üyeliği kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar için, İTÜ Akademik Yükseltme ve
Atama Ölçütleri ile ilgili Üniversite Senato Esasları madde 2.7 uyarınca düzenlenen ingilizce seminer 06 Şubat 2023 Pazartesi günü Taşkışla 343 nolu salonda saat 11.00'de yapılacaktır. Adayların, Mimarlık Fakültesi Dekanlığına dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.