10 Şub 2023

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Başlangıcı ve Süreçler Hakkında

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik takvimindeki oluşan tarih değişiklikleri Üniversitemizde eğitim-öğretimin başladığı tarihe bağlı olarak düzenlenerek ilan edilecektir.

News: İTÜ Media and Communication Office

Yükseköğretim Kurulu’nun kararı gereği, Üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı başlangıcı ertelenmiş olup;

1) 06 -10 Şubat 2023  tarihlerinde yapılmakta olan “Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma ile (Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını Zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını Zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)” işlemleri eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta,

13 - 17 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak olan bir dersten tümüyle çekilme işlemi ders ekleme-çıkarma işlemlerinin bitiminden sonraki hafta içerisinde yapılacaktır.

2) 13 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan İngilizce Hazırlık Sınıfı ve UOLP Hazırlık Sınıfı başlangıç tarihi de ertelenmiştir.

3) 2023 Ocak-Şubat aylarında staj yapan öğrenciler raporlarını öğrenim başladığında verebileceklerdir.

4) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönemi devam etmekte olan II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans dersleri de ertelenmiştir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik takvimindeki oluşan tarih değişiklikleri Üniversitemizde eğitim-öğretimin başladığı tarihe bağlı olarak düzenlenerek ilan edilecektir.