04 Ara 2023

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

News: İTÜ Media and Communication Office

Üniversitemizinaşağıdabelirtilenbirimlerindeaçıkbulunankadrolarına,657sayılıKanunun48.maddesindekişartlarısağlamakkaydıyla,2547SayılıKanunun23,24ve26.maddeleriileÖğretimÜyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2022) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi Alım İlanı için Tıklayınız.