27 Ara 2023

Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı

News: İTÜ Media and Communication Office

Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim Elemanı ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı