09 Mar 2022

İTÜ 2022 Banka Maaş Promosyonu

İTÜ 2022 Banka Maaş Promosyonu

News: İTÜ Media and Communication Office

 Kurumun Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi 

Kurumun Adresi : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 

Ayazağa Yerleşkesi - Maslak/İSTANBUL 

Telefon ve Faks Numarası : 0212 285 39 72 / Fax: 0212 285 30 03 

Elektronik Posta Adresi : sgdb@itu.edu.tr 

İhale Konusu : Banka Promosyon İhalesi (4.325 personel) 

İhale Usulü : Kapalı Zarf Açık Arttırma Teklif Alma Usulü 

Tekliflerin En Son Teslim 

Edilme Tarih ve Saati : 24.03.2022 Saat 09:30 

Teklifin Teslim 

Edileceği Adres : İTÜ Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi 

Ayazağa Yerleşkesi - Maslak / İSTANBUL 

Duyuru : Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler https://www.itu.edu.tr/duyurular adresinden görülebilir. 

İTÜ 2022 Banka Maaş Promosyonu ihale evrakları aşağıdaki gibidir.