Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşmaktadır. Senato, her akademik yılbaşında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanmaktadır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırmaktadır. Senato, üniversitenin akademik organı olup şu görevleri yürütmektedir: 

Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek

Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.

Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Rektör
 • Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Rektör Yardımcıları
 • Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
 • Prof. Dr. Mustafa Kumral
 • Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
 • Prof. Dr. Ali Deniz
Genel Sekreter
 • Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karadoğan
Genel Sekreter Yardımcısı
 • Hatice Ekem Akçan (Raportör)
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha (V)
 • Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
Denizcilik Fakültesi
 • Prof. Dr. Özcan Arslan
 • Prof. Dr. Emre Akyüz
Elektrik-Elektronik Fakültesi
 • Prof. Dr. İlhan Kocaarslan (V)
 • Prof. Dr. İ. Serdar Özoğuz
Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Esra Alveroğlu Durucu
 • Prof. Dr. Zehra Bayır
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Ömer Kemal Kınacı (V)
 • Prof. Dr. Ahmet Ergin
İnşaat Fakültesi
 • Prof. Dr. Vedat Uyak (V)
 • Prof. Dr. Engin Orakdöğen
İşletme Fakültesi
 • Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı (V)
 • Prof. Dr. Fethi Çalışır
Kimya-Metalurji Fakültesi
 • Prof. Dr. Sebahattin Gürmen
Maden Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Kumral
 • Prof. Dr. Recep Fahri Esenli
Makina Fakültesi
 • Prof. Dr. İlker Murat Koç (V)
 • Prof. Dr. Vahit Mermertaş
Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu (V)
 • Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
 • Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy (V)
 • Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu (V)
 • Prof. Dr. Vedat Ziya Doğan
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ali Deniz
Araştırma Dekanı
 • Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin (V)
Bilişim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
Afet Yönetim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Enerji Enstitüsü
 • Prof. Dr. İlhan Kocaarslan
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin
Havacılık Enstitüsü
 • Prof. Dr. İbrahim Özkol
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
 • Prof. Dr. Ali Tüfekçi 
İTÜ KKTC Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Cumali Kınacı
Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Doç. Dr. Nilüfer Ülker
Öğrenci İşleri Dekanı
 • Prof. Dr. Ömer Kemal Kınacı
Araştırma Görevlisi Temsilcisi
 • Ar. Gör. Merve Akbaş
Öğrenci Konseyi Temsilcisi
 • Salih Bora Öztürk