Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilen üç profesörden oluşmaktadır. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmaktadır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilmektedir.
Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak şu görevleri yapmaktadır:
- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.
- Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak.
- Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak.
- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
- Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.

Rektör
 • Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Rektör Yardımcıları
 • Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
 • Prof. Dr. Mustafa Kumral
 • Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
 • Prof. Dr. Ali Deniz
Genel Sekreter
 • Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karadoğan
Genel Sekreter Yardımcısı
 • Hatice Ekem Akçan (Raportör)
İnşaat Fakültesi
 • Prof. Dr. Vedat Uyak
 • Prof. Dr. Mustafa Gençoğlu
Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu
 • Prof. Dr. Yegan Kahya Sayar
Makina Fakültesi
 • Prof. Dr. İlker Murat Koç
 • Prof. Dr. Vahit Mermertaş
Elektrik-Elektronik Fakültesi
 • Prof. Dr. İlhan Kocaarslan
 • Prof. Dr. İ. Serdar Özoğuz
Maden Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Kumral
 • Prof. Dr. Recep Fahri Esenli
Kimya-Metalurji Fakültesi
 • Prof. Dr. Sebahattin Gürmen
 • Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Ömer Kemal Kınacı
 • Prof. Dr. Ahmet Ergin
Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Esra Alveroğlu Durucu
 • Prof. Dr. Zehra Bayır
İşletme Fakültesi
 • Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı
 • Prof. Dr. Fethi Çalışır
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu
 • Prof. Dr. Vedat Ziya Doğan
Denizcilik Fakültesi
 • Prof. Dr. Özcan Arslan
 • Prof. Dr. Emre Akyüz
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
 • Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy
 • Prof. Dr. Emel Önder Karaoğlu
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha (Vekil)
 • Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü
Öğrenci Dekanı
 • Prof. Dr. İbrahim Volkan Kumbaracı
Araştırma Dekanı
 • Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin
Enerji Enstitüsü
 • Prof. Dr. Adnan Midilli
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ali Deniz
Bilişim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
Afet Yönetim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Havacılık Enstitüsü
 • Prof. Dr. İbrahim Özkol
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
 • Prof. Dr. Ali Tüfekçi 
İTÜ KKTC Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Murat Sarı
Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Doç. Dr. Nilüfer Ülker
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu
 • Prof. Dr. Kemal Bıçakçı
Araştırma Görevlisi Temsilcisi
 • Ar. Gör. Merve Akbaş
Öğrenci Konseyi Temsilcisi
 • Salih Bora Öztürk