Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilen üç profesörden oluşmaktadır. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmaktadır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilmektedir.
Üniversite Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak şu görevleri yapmaktadır:
- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek.
- Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak.
- Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak.
- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
- Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.

Rektör
 • Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Rektör Yardımcıları
 • Prof. Dr. Ali Deniz
  Prof. Dr. Mustafa Kumral
 • Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu
 • Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
Seçilmiş Üyeler
 • Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
 • Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
Genel Sekreter
 • Dr. Öğr. Üyesi Ümit Karadoğan
Genel Sekreter Yardımcısı
 • Hatice Ekem Akçan (Raportör)
Bilgisayar Bilişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha (V)
Denizcilik Fakültesi
 • Prof. Dr. Özcan Arslan
Elektrik Elektronik Fakültesi
 • Prof. Dr. İlhan Kocaarslan (V)
Fen Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Esra Alveroğlu Durucu
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Emin Korkut
İnşaat Fakültesi
 • Prof. Dr. Ünal Aldemir
İşletme Fakültesi
 • Prof. Dr. Emre Çevikcan
Kimya Metalurji Fakültesi
 • Prof. Dr. Sebahattin Gürmen
Maden Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Kumral (V)
Makina Fakültesi
 • Prof. Dr. İlker Murat Koç (V)
Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu (V)
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
 • Prof. Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy (V)
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Zahit Mecitoğlu
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ali Deniz
Bilişim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
Afet Yönetim Enstitüsü 
 • Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 
Enerji Enstitüsü 
 • Prof. Dr. İlhan Kocaaslan
Havacılık Enstitüsü
 • Prof. Dr. İbrahim Özkol
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü
 • Prof. Dr. Ali Tüfekçi 
İTÜ KKTC Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Cumali Kınacı
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür 
 • Doç. Dr. Nilüfer Ülker 
Araştırma Dekanı
 • Prof. Dr. Muammer Altan Çakır
Öğrenci Dekanı
 • Doç. Dr. Ömer Kemal Kınacı